Етичен И Социален Въпрос

Въпроси на етиката и сигурността в информационната система

Информационните системи направиха много бизнеси успешни днес. Някои компании като Google, Facebook, EBay и т.н. не биха съществували без информационни технологии. Неправилното използване на информацията обаче