Изпитване На Издръжливост

Какво е тестване за издръжливост в софтуерното тестване? (с пример)

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ е тип софтуерен тест, при който система се тества с натоварване, удължено за значително време, за да се оцени поведението на системата при продължителна употреба. Целта на тестването му е да гарантира, че приложението е достатъчно способно да се справи с разширеното натоварване