Динамичен Sql В Pl/sql

Oracle PL/SQL Dynamic SQL Tutorial: Изпълнете незабавен & DBMS_SQL

В този урок за Oracle Dynamic SQL Query ще научим Native Dynamic SQL - NDS (Execute Immediate) & DBMS_SQL с примери.