Плъзнете И Пуснете Селен

Как да плъзгате и пускате в Selenium WebDriver (ПРИМЕР)

Някои уеб приложения имат функционалност да плъзгат уеб елементи и да ги пускат върху определена област или елемент. Можем да автоматизираме плъзгане и пускане на такива елементи с помощта на Selenium Webdriver. Синтаксис за плъзгане и d