Щракнете Двукратно И Щракнете С Десния Бутон

Щракнете двукратно и с десен бутон в Selenium с примери

Двойно щракване в Selenium Действието с двойно щракване в уеб драйвера на Selenium може да се извърши с помощта на клас Actions. Класът Actions е предварително зададен клас в уеб драйвера на Selenium, използван за извършване на множество клавиатури и mo