Разпределено Тестване

Разпределено (дистанционно) тестване на Jmeter: Конфигурация на главното подчинено устройство

Разпределеното тестване е вид тестване, което използва множество системи за извършване на стрес тестване. Разпределеното тестване се прилага за тестване на уеб сайтове и сървърни приложения, когато те работят с множество клиенти едновременно.