Директива

Директива на AngularJS с пример: ng-init, ng-repeat, ng-app, ng-model

Според официалната документация на angularJS, директивите са предназначени да преподават на HTML нови трикове, което основно означава, че дава на HTML нова функционалност. Когато angular преминава през HTML кода, той wi