Различни Тестване На Производителност, Натоварване, Стрес

Тестване на натоварване срещу стрес тестване срещу тестване на производителността: Обсъжда се разлика

Какво е тестване на производителността? Тестването на производителността е вид тестване за определяне на скоростта на компютър, мрежа или устройство. Той проверява работата на компонентите на системата чрез преминаване на dif