Деструктивно Изпитване

Какво е разрушително изпитване? Методи, техники и примери

Деструктивното тестване е техника за оценка на софтуера, използвана за намиране на точки на повреда в софтуерна програма. В този урок ще научите- Какво е разрушително тестване Защо да се прави разрушително тестване