Описателно Програмиране

Описателно програмиране в QTP/UFT: Динамично и статично

Този урок демонстрира как да използвате описателно програмиране във вашите QTP скриптове и неговите два типа, а именно. Статичен и динамичен