Урок За Дълбоко Обучение

Урок за дълбоко обучение: Основи на невронните мрежи за начинаещи

Дълбокото обучение е част от по-широко семейство методи за машинно обучение, основано на представяне на данни за обучение, за разлика от специфичните за задачите алгоритми. Обучението може да бъде контролирано, полунадзорно или не