Библиотеки За Дълбоко Обучение

TensorFlow срещу Theano срещу Torch срещу Keras: Библиотека за дълбоко обучение

Изкуственият интелект нараства популярността си от 2016 г. насам, като 20% от големите компании използват AI в своя бизнес (доклад на McKinsey, 2018). Съгласно същия доклад AI може да създаде значителна стойност