Ddl И Dml

Разлика между DDL и DML команда в СУБД: Какво е?

Какво е DDL? Езикът за дефиниране на данни ви помага да дефинирате структурата или схемата на базата данни. Командите DDL ви помагат да създадете структурата на базата данни и другите обекти на базата данни. Нейните команди a