Субд Паралелен Контрол

Контрол на паралелността на СУБД: Timestamp & Lock-based Protocols

Какво е паралелен контрол? Контролът на паралелност е процедурата в СУБД за управление на едновременни операции, без да противоречат помежду си. Едновременният достъп е доста лесен, ако всички потребители са j