Дата В Java

Java дата и час: SimpleDateFormat, текуща дата и сравнение

Java предоставя клас Date в пакета java.util. Пакетът предоставя няколко метода за игра с датата