Склад За Данни Срещу Data Mart

Склад за данни срещу Data Mart: Знайте разликата

Какво е хранилище на данни? Склад за данни събира и управлява данни от различни източници, за да предостави смислена информация за бизнеса. Това е съвкупност от данни, които са отделни от операционната система