Извличане На Данни Срещу Склад За Данни

Разлика между Data Mining и Data Warehouse

Какво е хранилище на данни? Складът на данни е техника за събиране и управление на данни от различни източници, за да предостави смислена бизнес информация. Това е комбинация от технологии и компоненти, които