Data Mart Урок

Какво е Data Mart в Data Warehouse? Видове и пример

Какво е Data Mart? Маркер с данни е фокусиран върху една функционална област на организация и съдържа подмножество от данни, съхранявани в хранилище на данни. Данните за данни са съкратена версия на хранилището на данни