Тестване На Данни

Какво е тестване на данни? Научете се да създавате Framework

Какво е тестване на данни? Задвижването от данни е рамка за автоматизация на тестове, която съхранява тестови данни в таблица или формат на електронна таблица. Това позволява на инженерите по автоматизация да имат един тест за скрипт