Краудсорсинг Компании За Тестване

13 най -добри компании и платформа за тестване на множество (краудсорс) през 2021 г.

Crowdsource тестването е практика да се изпращат прототипни софтуер и продукти на експертните тестери, вместо да се тестват вътрешно. Нарича се още тестване на хора. В наши дни това се превърна в алтернатива