Крос Браузър Тестване

Кръстосано тестване на браузъра с помощта на Selenium WebDriver

Cross Browser Testing е вид функционален тест за проверка дали вашето уеб приложение работи според очакванията в различни браузъри ... Ако използваме Selenium WebDriver, можем да автоматизираме тестови случаи, използвайки браузъри Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari.