Създайте Поръчка За Покупка

Как да създадете поръчка за покупка ME21N в SAP

Поръчките за покупка се използват за редица процеси при обществените поръчки. Те могат да се използват за вътрешни поръчки (от един завод до друг), външни доставки на стоки (директно потребление или склад) a