Създайте Информационен Запис За Покупка

ME11: Как да създадете информационен запис за покупка в SAP

Запис на информация за покупка Информационните записи за покупка са информация за условията за закупуване на конкретен материал от доставчик. Те се поддържат при комбинация продавач/материал и могат да съдържат данни за pr