Създаване И Пускане На Таблица

Как да създадете и пуснете таблица в PostgreSQL [Примери]

Командата за създаване на нова таблица е Синтаксис CREATE TABLE table_name (field_name data_type constrain_name, field_name data_type constrain_name); Тук table_name: Името на таблицата field_name: