Създайте Сметки За Материали

CS01: Как да създадете материал (BoM) в SAP SD

Сметка (BOM) описва различните компоненти, които заедно създават продукт. Например- компютърът е продукт. Това е комбинация от процесор, клавиатура, монитор, мишка и т.н.