Създаване, Промяна, Пускане На Таблица

SQLite Създаване, промяна, пускане на таблица с примери

В тази статия ще видим как да създаваме таблици, да променяме таблици и да изпускаме таблици в SQLite. Но първото нещо е да отворите базата данни, върху която ще работим, както ви показахме преди. В това туHive Създаване, промяна и пускане на таблица

В този раздел могат да се наблюдават операции с таблици като създаване, промяна и изпускане на таблици в Hive.