Броячи И Присъединявания В Mapreduce

Hadoop MapReduce Join & Counter с пример

Броячът в MapReduce е механизъм, използван за събиране на статистическа информация за заданието MapReduce. Тази информация може да бъде полезна за диагностициране на проблем при обработката на задания MapReduce. Coun