Разходи, Печалби, Вътрешни Поръчки

Център за разходи и център за печалба в SAP: Каква е разликата?

Центърът за печалба е организационна единица в счетоводството, която отразява ориентирана към управлението структура на организацията за целите на вътрешния контрол.