Корелация

Корелация в LoadRunner с пример Web_Reg_Save_Param

Какво е корелация? Корелацията, както подсказва името, е механизъм за дефиниране на връзка между две променливи или обекти. В този урок за Micro Focus LoadRunner ще научим за