Корелация В R

Корелация в R: Pearson & Spearman с пример за матрица

Двумерната връзка описва връзка - или корелация - между две променливи и. В този урок обсъждаме концепцията за корелация и показваме как тя може да се използва за измерване на връзката