Convnet Tensorflow

TensorFlow CNN Класификация на изображения със стъпки и примери

Какво е конволюционна невронна мрежа? Конволюционната невронна мрежа, известна още като convenets или CNN, е добре познат метод в приложенията за компютърно зрение. Този тип архитектура е доминираща за възстановяване