Контролер

Урок за контролера на AngularJS с пример

Контролерите ще имат вашата основна бизнес логика. Основната цел на контролера в Angular.js е да вземе данните от изгледа, да ги обработи съответно и след това да ги изпрати до vi