Тестване На Конфигурацията

Какво е тестване на конфигурация? Примерни тестови случаи

Конфигурационното тестване се дефинира като тип тестване на софтуер, който проверява приложение с множество комбинации от софтуер и хардуер, за да открие оптималните конфигурации, които системата може да работи без никакви недостатъци или грешки.