Компоненти

Компоненти на операционните системи

Какво представляват компонентите на ОС? Операционната система е голяма и сложна система, която може да бъде създадена само чрез разделяне на малки парчета. Тези парчета трябва да са добре дефинирана част от системата, която