Компонентна Диаграма Uml

Компонентна диаграма: UML Урок с ПРИМЕР

Какво е компонентна диаграма? При моделиране на големи обектно-ориентирани системи е необходимо да се раздели системата на управляеми подсистеми. Диаграмите на UML компонентите се използват за моделиране на големи системи