Командна Линия

Аргументи на командния ред в Java с пример

Аргументът от командния ред е информация, предавана на програмата, когато стартирате програмата. В този урок научете какво е аргумент на командния ред в Java с Пример.