Автоматизация На Кодиран Потребителски Интерфейс

Урок за кодиран потребителски интерфейс за автоматизация на рамката

Типичното тестване на софтуерна автоматизация изисква инструмент за автоматизация като Selenium и QTP. Кодираният потребителски интерфейс е подобен на тези инструменти и може да бъде особено полезен за функционални тестове. Използване на кодиран потребителски тест (CUIT)