Урок За Облачни Изчисления

Урок за облачни изчисления за начинаещи: какво е и архитектура

Облачните изчисления могат да бъдат дефинирани като доставяне на изчислителна мощ (CPU, RAM, мрежови скорости, софтуер за Storage OS) услуга през мрежа (обикновено в интернет), вместо физически разполагане на изчислителните ресурси на местоположението на клиента. Пример: AWS