Cisc Срещу Risc

CISC срещу RISC: Разлика между архитектурите, набор от инструкции

Какво е CISC? CISC е разработен, за да улесни и опрости разработката на компилатора. Пълната форма на CISC е Комплекс с комплексни инструкции. Те са чипове, които са лесни за програмиране, което прави ефективността