Верига Срещу Пакет

Разлика между превключване на вериги и комутиране на пакети

Превключването на вериги е проектирано през 1878 г. за изпращане на телефонни обаждания по специален канал. Това е метод, който се използва, когато трябва да се установи специален канал или верига.