Опции И Желани Възможности На Chrome

Опции и желани възможности на Chrome в Selenium: Headless, AdBlocker, Incognito

Какво е клас Опции за Chrome? Класът с опции за Chrome се използва за манипулиране на различни свойства на драйвера за Chrome. Класът на опциите за Chrome обикновено се използва заедно с желаните възможности. Пример: