Ccna

Урок за CCNA: Научете основите на работата в мрежа

  • Категория Ccna 2022

CCNA е популярен курс за сертифициране сред инженерите на компютърни мрежи. Смята се, че повече от 1 милион сертификати на CCNA са били връчени от първото му стартиране през 1998 г. Сертификатът на CCNA