Модел На Зрялост На Способностите (Cmm)

Модел на зрялост на способностите (CMM) и неговите нива в софтуерното инженерство

Какво е CMM? Моделът за зрялост на способностите се използва като еталон за измерване на зрелостта на софтуерния процес на организацията. CMM е разработен в Института за софтуерно инженерство в края на 80 -те години.