Календар В Python

Урок за календара на Python с пример

Календарният модул в Python има календарен клас, който позволява изчисленията въз основа на дата, месец и година. Научете как да отпечатвате текст, HTML календар в python с примери.