C ++ Променливи И Типове

C ++ Променливи и типове: int, double, char, string, bool

Различни типове променливи в C ++ като int, double, char, string, bool. C ++ променливите типове данни ни предоставят именована памет. Тя позволява на програмиста да манипулира данни според нуждите.