C Токени, Ключови Думи

C Токени, ключови думи, идентификатори

В този урок ще научите Какво е набор от символи? Ключови думи и идентификатори на жетони Какво е променлива? Целочислен тип данни Тип данни с плаваща запетая Константи Какво е набор от символи? Като всеки от