C ++ За Цикъл

C ++ За цикъл с EXAMPLE

Какво е For Loop? Това е контролна структура за повторение, която ни помага да повторим част от C ++ код за определен брой пъти. Цикъл for for се изпълнява при условие, че тестовият израз е истина. Цикълът