C# Здравей Свят

C# Hello World: Първа програма за конзолни приложения

C# е един от езиците, предоставени от Microsoft за работа с .Net. Този език обхваща богат набор от функции, които позволяват разработването на различни видове приложения. C# е обектно-ориентиран