C# Hashtable

C# Hashtable с примери

Какво е Hashtable в C#? Хеш таблицата е специална колекция, която се използва за съхраняване на елементи с ключ-стойност. Така че вместо да съхранява само една стойност като стека, списъка с масиви и опашката, хеш таблицата съхранява 2