C# Arraylist

C# ArrayList Урок с примери

Какво е ArrayList в C#? Колекцията ArrayList е подобна на типа данни Arrays в C#. Най -голямата разлика е динамичният характер на колекцията от списъци на масиви. За масиви трябва да дефинирате th